Darmowa dostawa od 400,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Spis treści

Regulamin i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym

 

www.e-tonershop.pl

 

Właścicielem sklepu jest:

ChemiSPACE Dariusz Drozdyk

ChemiSPACE

Krokusów 8

43-365 Wilkowice

e-mail: chemispace@chemispace.pl

e-mail: dd-print@dd-print.pl

strona www: dd-print.pl

NIP: PL9372424267

Regon: 242636816

Tel: 503 871 632

 

  I.                    Postanowienia ogólne  

 

1.      Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy e-tonershop.pl którego właścicielem jest Dariusz Drozdyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ChemiSpace Dariusz Drozdyk pod numerem NIP PL9372424267 i REGON 242636816 zarejestrowaną pod adresem ChemiSPACE Dariusz Drozdyk, ul. Krokusów 8, 43-365 Wilkowice. Punkt obsługi klientów mieści się pod adresem: DD-Print ul Wapienna 7
43-300 Bielsko-Biała.

 

2.      Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym e-tonershop.pl a firmą Chemispace Dariusz Drozdyk zwaną dalej sprzedającym.

Zamówienia na towary oferowane w sklepie przyjmowane są za pomocą koszyka zakupów znajdującego się na stronie przez całą dobą.

Przyjmowanie zamówień telefonicznie odbywa się od godziny 8 do 17.

 

3.      Każdy klient dokonując zakupu produktów oferowanych przez E-tonershop.pl obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu.  

 

II.                  Przedmiot sprzedaży

 

1.      Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie internetowej e-tonershop.pl oraz oferowane przez Sprzedawcę w ramach działalność na portalu Allegro.pl

2.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym oraz na aukcjach na portalu Allegro.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania produktów w cenie promocyjnej

3.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556 1 – 556 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

4.      Ceny produktów występujących na stronie internetowej oraz na portalu allegro.pl są wyrażone w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT. W skład ceny brutto nie wchodzą koszty przesyłki.

5.      Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a)    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

b)    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

c)    gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

d)    poprzez serwis PayPal, Przelewy24, IAI S.A., Dotpay, – po otrzymaniu potwierdzenia z danego serwisu.

 

III.               Realizacja zamówienia

 

1.      Zamówienia na oferowane w sklepie towary przyjmowane są za pomocą koszyka zakupów znajdującego się stronie internetowej (przyjmowane przez całą dobę) oraz telefonicznie.

2.      Kupujący oprócz dokonywania zakupów może otrzymywać indywidualne rabaty.  

3.      Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane i realizowane.  

4.      W razie wątpliwości zamówienia od nowego Klienta są potwierdzane telefonicznie lub e-mailowo przez pracownika sklepu.  

5.      Zamówienia od stałych Klientów potwierdzane będą wyłącznie drogą elektroniczną i realizowane natychmiastowo.

6.      Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejnym dniu pracy.

7.      Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, zostanie mu zaproponowany inny produkt o identycznych właściwościach lub zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji, wtedy wszystkie wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto kupującego.

8.      Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada ono status "realizowane". Zamówienie można anulować mailowo, telefonicznie lub przez panel sklepu.

9.      Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

10.  W uzasadnionym przypadku, dla stałych klientów możliwe jest odroczenie płatności.

11.  Jeżeli korzystając z formy płatności "pobranie pocztowe" klient nie pobierze paczki w terminie, ta możliwość płatności zostanie dla niego zablokowana.

12.  Jedynymi dokumentami zakupu jest Faktura VAT lub paragon.

13.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

14.  Firma zastrzega sobie prawo do realizacji większych zamówień w osobnych partiach.

15.  Klient po uiszczeniu opłaty ma możliwość sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

16.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych rozpatrywane będą tylko w momencie odbioru i obecności spedytora. W takich wypadkach należy spisać protokół reklamacyjny.      

 

IV.               Dostawa    

 

1.      Dostawa zamówionych produktów jest realizowana tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.      Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej do wskazanego przez klienta miejsca.

3.      Koszt wysyłki jest zależny od wybranej firmy kurierskiej oraz sposobu płatności.

4.      Koszt wysyłki jest każdorazowo podany przy konkretnym produkcie.

5.      Klient może odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym o adresie DD-Print ul.Wapienna 7 43-300 Bielsko-Biała

6.      Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych . Realizacja może zależeć od posiadanego na stanie towaru. O wszelkich opóźnieniach w wysyłce ze strony Sprzedającego klient zostanie poinformowany drogą mailową.

7.      W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

8.      W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki drogą email lub telefonicznie

9.      Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki drogą mailową oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

10.      W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedający może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.    

 

V.                  Odstąpienie i zwrot towaru

 

1.      Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, zgłosi chęć odstąpienia od umowy oraz nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu dostarczy towar na adres firmy w stanie nie zmienionym.

2.      Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.      Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy można dokonać drogą elektroniczną jak również telefonicznie.

4.      Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: dd.print.pl 

5.      Zwrot zostanie przyjęty, jeśli produkt nie nosi śladów używania ani nie został w żaden sposób uszkodzony, powyższe dotyczy również oryginalnego opakowania.

6.      Produkt zwracany musi być kompletny.

7.      Celem usprawnienia obsługi zwrotu, towar powinien zostać odesłany po otrzymaniu potwierdzenia od firmy.

8.      Zwrot towarów o wysokiej wartości przyjmujemy firmami kurierskimi, mniej wartościowe rzeczy (towary do 250 zł) można wysłać za pomocą Poczty Polskiej.

9.      Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu i odesłać na adres sklepu na swój koszt.

10.  Przesyłki wysłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy. Podstawę prawną do zwrotu przez konsumentów stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (dz. U. z 31 marca 2000r.) z uwzględnieniem pojęcia konsument według art. 221 kodeksu cywilnego.

11.  Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu.

12.  Pieniądze zwracane są na konto bankowe wskazane przez zwracającego w terminie do 7 dni roboczych. Jeśli na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, 7-dniowy termin liczony jest od daty zwrotu na adres firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.

13.  Koszty transportu nie podlegają zwrotowi.  

 

VI.               Reklamacje

 

1.      Prawo do reklamacji przysługuje każdemu klientowi, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym

2.      Usterki techniczne należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3.    W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał maila z opisem usterki lub przyczyny reklamacji na adres dd-print@dd-print.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wysłaniu maila, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

4.      Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość elektroniczną zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.

5.      Towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego

6.      W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zaleca się by klient oznaczył przesyłkę otrzymanym numerem serwisowym lub dołączył do paczki kartkę z informacjami dotyczącymi przyczyny reklamacji oraz dane z adresem zwrotnym. Brak numeru opóźni cała procedurę.

7.      Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

8.      Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

9.      Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

10.  Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

11.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

 

VII Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest ChemiSpace Dariusz Drozdyk ul. Krokusów 8, 43-365 Wilkowice nr. NIP PL9372424267 i REGON 242636816.

2 Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i niekonieczne do realizacji złożonego zamówienia.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Asministrator może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego zgodnie z Polityką Prywatności

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie zbędny Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

10. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

11. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 

12. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności

 

 

 

VII.             Postanowienia końcowe

1.      Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu Klienta nie są uznawane jako podstawa reklamacji zakupionego towaru.

2.      Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3.      Wszelkie informacje na temat sprzętu znajdującego się w katalogu sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

4.      Sklep nie oferuje zakupów na próbę i do wypożyczenia testowego.

5.      W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.      Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

7.      Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem sklepu.

8.      Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin

 

pixelpixelpixelpixel
pixelpixelpixel